LOGO sprawy rybackieUwaga Rybacy - przypominamy o  ustawowym obowiązku przekazywania kwestionariuszy RRW-22 (do pobrania TUTAJ).

Podstawą formalną zbierania kwestionariuszy jest Program badań statystycznych statystyki publicznej na 2020 rok Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2019 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2020 (Dz.U. 2019 poz. 2366).

Termin składania kwestionariusza RRW-22 za 2020 rok upływa 12 marca 2021r. Dane nalezy przekazać w formie papierowej na adres:

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 10, 10-719 Olsztyn.

Gmina Ozimek
Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu
Modernizacja Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego "RYBACZÓWKA" w Turawie
Gmina Zębowice
Święto Ryb w Gminie Zębowice
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
Zakup samochodu ciężarowego - skrzyniowego o ładowności do 3,5 t
Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna
Gmina Lewin Brzeski
Budowa infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim