Przykłady dotacji, z których skorzystali przedstawiciele sektora gospdarczego (przedsiębiorcy) oraz społecznego (fundacje, stowarzyszenia), ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020, w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna". 

3 logotypy transparentne


BENEFICJENT: Balaton sp. z o.o.

TYTUŁ PROJEKTU: Utworzenie smażalni ryb przy kompleksie hotelowo-rekreacyjnym "Hotel Bajka" w Grodźcu z wykorzystaniem lokalnych zasobów rybackich

KWOTA DOFINANSOWANIA: 290.055,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Grodziec, gm. Ozimek

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.2.2. Podejmowanie, wykonywanie lub rozwijanie działalności służącej rozwojowi sektora rybackiego


 

Gmina Ozimek
Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu
Modernizacja Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego "RYBACZÓWKA" w Turawie
Gmina Zębowice
Święto Ryb w Gminie Zębowice
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
Zakup samochodu ciężarowego - skrzyniowego o ładowności do 3,5 t
Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna
Gmina Lewin Brzeski
Budowa infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim