Przykłady dotacji, z których skorzystali przedstawiciele sektora publicznego, ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020, w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna". 

3 logotypy transparentne


BENEFICJENT: Gmina Ozimek

TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką

KWOTA DOFINANSOWANIA: 200.000,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Ozimek

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1 Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

Ozimek Dom Kultury 2Ozimek Dom Kultury 3Ozimek Dom KulturyOzimek Dom Kultury 4


 BENEFICJENT: Gmina Zębowice

TYTUŁ PROJEKTU: Święto Ryb w Gminie Zębowice

KWOTA DOFINANSOWANIA: 12.660,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Zębowice

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD

Swieto Ryb Zebowice (1)Swieto Ryb Zebowice (2)Swieto Ryb Zebowice (3)Swieto Ryb Zebowice (4)


 

BENEFICJENT: Gmina Lewin Brzeski

TYTUŁ PROJEKTU: Budowa infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim

KWOTA DOFINANSOWANIA: 300.000,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Lewin Brzeski

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.3.1. Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

Lewin Brzeski Lodowisko (2)Lewin Brzeski Lodowisko (1)


 BENEFICJENT: Dom Kultury w Ozimku

TYTUŁ PROJEKTU: "Sztuka wody". Plener malarski nad stawami w Biestrzynniku. 

KWOTA DOFINANSOWANIA: 20.314,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Biestrzynnik, Ozimek

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.4.2 Działania społeczne promujące specyfikę obszaru RLGD

Ozimek Sztuka Wody (6)Ozimek Sztuka Wody (5)Ozimek Sztuka Wody (1)Ozimek Sztuka Wody (3)


 BENEFICJENT: Gmina Turawa

TYTUŁ PROJEKTU: Turystyczno-rekreacyjne zagospodarowanie terenu wokół Jeziora Średniego w Turawie

KWOTA DOFINANSOWANIA: 269.898,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Turawa

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.3.1. Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

Turawa zagospodarowanie jezioraTurawa zagospodarowanie jeziora 2Turawa zagospodarowanie jeziora 3Turawa zagospodarowanie jeziora 4


BENEFICJENT: Gmina Tułowice

TYTUŁ PROJEKTU: Przywrócenie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD "Opolszczyzna" poprzez remont stawów w m. Goszczowice i w m. Skarbiszowice

KWOTA DOFINANSOWANIA: 300.000,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Goszczowice, Skarbiszowice (gm. Tułowice)

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1. Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

Tulowice Goszczowice 1Tulowice Goszczowice 2

Tulowice Skarbiszowice 1Tulowice Skarbiszowice 2


BENEFICJENT: Gmina Niemodlin

TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa budynku Ośrodka Kultury w Niemodlinie

KWOTA DOFINANSOWANIA: 300.000,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Niemodlin

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

Niemodlin Przebudowa przedNiemodlin Przebudowa Po 


 BENEFICJENT: Ośrodek Kultury w Niemodlinie

TYTUŁ PROJEKTU: Wyposażenie Ośrodka Kultury w Niemodlinie w multimedialną fasadę świetlną oraz System Sygnalizacji Pożaru

KWOTA DOFINANSOWANIA: 100.664,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Niemodlin

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.2.1. Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

 OK Niemodlin FASADA 1OK Niemodlin FASADA 2


 

Gmina Ozimek
Przebudowa pomieszczeń Domu Kultury wraz z ich wyposażeniem na cele promocyjno-edukacyjne związane z kulturą rybacką
Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu
Modernizacja Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego "RYBACZÓWKA" w Turawie
Gmina Zębowice
Święto Ryb w Gminie Zębowice
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin
Zakup samochodu ciężarowego - skrzyniowego o ładowności do 3,5 t
Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna
Gmina Lewin Brzeski
Budowa infrastruktury rekreacyjnej - tymczasowego lodowiska wraz z elementami towarzyszącymi w Lewinie Brzeskim