Drukuj

Przykłady dotacji, z których skorzystali przedstawiciele sektora rybackiego, ze środków PO Rybactwo i Morze 2014-2020, w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna". 

3 logotypy transparentne


BENEFICJENT: Krzysztof Pawliszyn

TYTUŁ PROJEKTU: Wykonanie stacji transformatorowej wraz z linią kablową na obiekcie stawowym zlokalizowanym w Miejscu, niezbędnych do dalszego rozwoju łańcucha dostaw na etapie produkcji i obrotu produktami sektora rybołówstwa

KWOTA DOFINANSOWANIA: 77.312,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Miejsce, gm. Świerczów

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służąca gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb


BENEFICJENT: Jolanta Kotlarz

TYTUŁ PROJEKTU: Wyposażenie gospodarstwa rybackiego w Krzywej Górze w maszyny i urządzenia celem rozwoju obiektu

KWOTA DOFINANSOWANIA: 142.760,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Krzywa Góra, gm. Pokój

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.2 Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD


 BENEFICJENT: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

TYTUŁ PROJEKTU: Modernizacja Ośrodka Wędkarsko-Turystycznego "RYBACZÓWKA" w Turawie oraz wykonanie materiału filmowego promującego walory turystyczne obszaru RLGD "Opolszczyzna"

KWOTA DOFINANSOWANIA: 146.719,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Turawa

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.3.1. Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

PZW Rybaczowka 2PZW Rybaczowka 4PZW Rybaczowka 3PZW Rybaczowka 5


 BENEFICJENT: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

TYTUŁ PROJEKTU: Zakup minikoparki wraz z przyczepą niskopodwoziową do jej przewozu

KWOTA DOFINANSOWANIA: 133.500,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Niemodlin

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.2. Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD

GR Niemodlin Minikoparka (1)GR Niemodlin Minikoparka (2)


 BENEFICJENT: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

TYTUŁ PROJEKTU: Przebudowa oświetlenia magazynów rybackich przy ul. Zamkowej 3 w Niemodlinie

KWOTA DOFINANSOWANIA: 82.320,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Niemodlin

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.1 Budowa, przebudowa, rozbudowa i/lub adaptacja obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb

GR Niemodlin Oswietlenie (2)GR Niemodlin Oswietlenie (4)


 BENEFICJENT: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie Niemodlin

TYTUŁ PROJEKTU: Zakup samochodu ciężarowego - skrzyniowego o ładowności do 3,5 t

KWOTA DOFINANSOWANIA: 17.344,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Niemodlin

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 1.1.2 Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD

GR Niemodlin autoGR Niemodlin auto 2


 BENEFICJENT: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

TYTUŁ PROJEKTU: Wykonanie kanałów umożliwiających pływalność przy niskim stanie wód, naprawa slipu, instalacja monitoringu nad zbiornikiem wodnym w Turawie oraz zakup wyposażenia Społecznej Straży Rybackiej

KWOTA DOFINANSOWANIA: 50.664,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Turawa

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

PZW Turawa slipyimonitoringPZW Turawa monitoring


 BENEFICJENT: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Opolu

TYTUŁ PROJEKTU: Wykoszenie stawu Hutnik w Tułowicach Małych wraz z zakupem niezbędnego sprzętu oraz zakup wyposażenia dla Społecznej Straży Rybackiej koniecznego do prowadzenia działań w zakresie zapobiegania i zwalczania kłusownictwa

KWOTA DOFINANSOWANIA: 246.739,- zł 

MIEJSCE REALIZACJI: Tułowice

PRZEDSIĘWZIĘCIE: 2.1.1 Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

PZW Hutnik strPZW Hutnik str 2PZW Hutnik str 3PZW Hutrnik str 4