W dniu 28 marca 2022 r. podpisaliśmy z Samorządem Województwa Opolskiego Umowę o dofinansowanie nr 00001-6523.3-SW0800002/21/22, na współfinansowanie operacji pt. "Karp nie tylko od święta".

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Lokalną Grupą Rybacką Owocowy Szlak z województwa lubelskiego i dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze". 

Wydatki w ramach projektu ponoszone są już od III kwartału 2021r.

Łączna kwota projektu realizowanego przez RLGD "Opolszczyzna" opiewa na 400 280,00 zł (dofinansowanie 95%, tj. 375 000,00) i obejmuje zadania:     

 

1. ORGANIZACJA WYDARZEŃ PROMOCYJNYCH

  - Profesjonalny Konkurs Kulinarny „Czas na rybę” w 2021r. (2-3.10.2021r. na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie)  - Jest to jedyny profesjonalny konkurs kulinarny (z gotowaniem na żywo), o zasięgu krajowym, który  organizowany jest na terenie Województwa Opolskiego. W 2021r. zorganizowano już czwartą edycję tego konkursu. W pierwszy dzień w konkursie brali udział uczniowie szkół gastronomicznych,  natomiast w drugi dzień  - profesjonalni kucharze w terenu całej Polski,  

 -  Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego w 2022r. na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie - w ramach Święta organizowana będzie m.in. kolejna edycja profesjonalnego Konkursu Kulinarnego "Czas na rybę",

- Stoisko promocyjne i pokaz kulinarny  RLGD Opolszczyzna podczas Święta Produktu Lokalnego w Opolu Lubelskim,

- Udział przedstawicieli RLGD Opolszczyzna w konferencji rybackiej organizowanej przez partnera projektu, tj. LGD Owocowy Szlak,

- Produkcja materiałów promocyjnych na potrzeby organizacji różnych wydarzeń w ramach projektu  (m.in. roll-upy, namiot promocyjny RLGD z wyposażeniem, gadżety promocyjne), 

 

2. MARKETING INTERNETOWY

 - Stworzenie spójnego systemu do internetowej komunikacji zewnętrznej - Podczas realizacji tego zadania planuje się zrealizować następujące działania:

a) Stworzenie nowej strony informacyjno-promocyjnej dla RLGD “Opolszczyzna” wraz z migracją danych z obecnie funkcjonującej strony www.lgropolszczyzna.pl. 

b) Uporządkowanie informacji i/lub stworzenie nowej strony promocyjnej swietokarpia.pl. Jest to osobna strona administrowana przez RLGD Opolszczyzna i poświęcona jest ona wszelkim działaniom organizowanym corocznie w ramach tzw. Obchodów Święta Karpia, w tym przede wszystkim Wojewódzkiemu Świętu Karpia ora konkursowi kulinarnemu „Czas na rybę”.

c) Uspójnienie wizerunku i logotypów wszystkich marek i submarek w tym zwłaszcza: RLGD “Opolszczyzna”, Konkurs kulinarny „Czas na rybę”, „Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego”.

 d) Stworzenie identyfikacji wizualnej,

 e) wdrożenie pracowników RLGD z zasad funkcjonowania nowej strony internetowej,

 f) zlecenie administrowania nową stroną podmiotowi zewnętrznemu przez okres 2 miesięcy od jej uruchomienia, w celu wyeliminowania błędów i ulepszenia funkcjonalności.

 - Przygotowanie 12 filmów kulinarnych z przepisami z ryb - filmy wykorzystywane będą do promocji internetowej 

-  Przygotowanie filmów i zdjęć stanowiących wizytówki gospodarstw rybackich i restauracji oraz miejsc dofinansowanych z PO Rybactwo i Morze na obszarze RLGD Opolszczyzna - w ramach uatrakcyjnienia strony internetowej RLGD planuje się m.in. stworzyć interaktywną mapę, na której wskazane będą gospodarstwa rybackie i restauracje gdzie można zjeść rybę, a także beneficjenci, którzy otrzymali dofinansowanie ze środków PO Rybactwo i Morze.

 

3. SZKOLENIA GASTRONOMICZNE

 – Szkolenia dla nauczycieli szkół gastronomicznych z przyrządzania lokalnych ryb (2 edycje)

 – Warsztaty dla uczniów szkół gastronomicznych z przyrządzania lokalnych ryb (11 edycji)

 – Warsztaty kulinarne z przyrządzania potraw z ryb dla mieszkańców Województwa Opolskiego (5 edycji)