RLGDW dniu 14 czerwca 2019 roku w Krasiejowie, przed konferencją podsumowującą 10 lat naszego Stowarzyszenia, odbyło się Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna". 

Podczas spotkania, ze względu na zbieżność dat z jubileuszem, Zarząd RLGD "Opolszczyzna" podziękował wszystkim członkom za współpracę, wręczając najaktywniejszym podziękowania. 

Na Walnym Zebraniu podjęto wiele istototnych decyzji, w tym przede wszystkim wybór Zarządu na kolejną kadencję. Skład Zarządu pozostał bez zmian. Prezesem na kolejne 5 lat został powołany Jakub Roszuk - założyciel grupy. Wiceprezesem Katarzyna Szewczyk, natomiast Członkiem Zarządu - Marek Adamus. 

 

Podczas spotkania dokonano wyboru składu Komisji Rewizyjnej. Bez zmian zostały osoby Pana Wiesława Plewy oraz Krzysztofa Pawliszyna. Do składu powołano także Rafała Kotlarza. 

Oprócz wyborów na kolejną kadencję, podjęto także uchwałę w sprawie zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju, Statutu, Regulaminu Walnego Zebrania Członków oraz Regulaminu Zarządu. Wprowadzone zmiany dotyczyły przede wszystkim zmiany kompetencji w zakresie zatwierdzania aktualizacji LSR. 

Na spotkaniu zatwierdzono także roczne sprawozdanie Stowarzyszenia oraz uchwałę o przeznaczeniu zysku na kolejny rok obrotowy. Za wkład pracy dla wszystkich członków Zarządu, przyznano jednogłośnie uchwałę o przyznaniu nagrody finansowej. 

Po Walnym Zebraniu Członków odbyła się konferencja podsumowująca 10 lat RLGD "Opolszczyzna". 

Spotkanie zostało sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, w ramach PO Rybactwo i Morze. 

X lecie RLGD55X lecie RLGD34