Drogie Rybaczki, drodzy Rybacy! Najserdeczniejsze życzenia z okazji  Waszego Święta

składa Zarząd i pracownicy Biura Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna".

RLGD