Wzór umowy o dofinansowanie w ramach środka 4 1 poza funkcjonowaniem
zał. 1 do umowy - zestawienie rzeczowo finansowe
zał. 2 do umowy - harmonogram działań informacyjnych szkoleniowych i promocyjnych
zał. 3 do umowy - wysokość korekt finansowych