W dniu 9 grudnia 2013 odbyło się Walne Zebranie Członków w Opolu. Głównym powodem spotkania było zatwierdzenie zmian LSROR, w następstwie uwag przekazanych przez Ministerstwo Rozwoju Wsi i Rolnictwa w stosunku do wersji zatwierdzonej na WZC w dniu 28 maja 2013.

 W załączeniu:

- protokół z Walnego Zebrania Członków
- tekst jednolity LSROR po zaakceptowaniu zmian
- Uchwała nr 1 w sprawie zmian LSROR

Protokół cz. 1
Protokół cz. 2
Protokół cz. 3
Uchwała nr 1 w sprawie zmian LSROR
Tekst jednolity LSROR po zaakceptowaniu zmian