482A02802W dniu 10 czerwca 2015 r., odbyła się Konferencja pn."Podsumowanie realizacji  programów unijnych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie 2007-2013 w województwie opolskim" zorganizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Opolskiego - Andrzej Buła, W-ce Marszałek - Antoni Konopka, przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Dyrektor ARiMR O/Opole - Tomasz Białaszczyk oraz Prezes LGD "Dolina Stobrawy" - Tomasz Paluch. Poruszane tematy dotyczyły przede wszsytkim podsumowania wdrażanych programów unijnych na rzezcz rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim. Wśród wyróżnionych i nagrodzonych beneficjentów znalazła się Loklana Grupa Rybacka "Opolszczyzna" za efektywną współpracę w rozwoju obszarów wiejskich. Podziękowania od Marszałka Województwa Opolskiego zostały złożone na ręce Prezesa LGR "Opolszczyzna" - Jakuba Roszuka, który dziękując za uznanie i wyróżnienie, zapewnił, iż w dalszym ciągu przyszłościowe cele Grupy Rybackiej bedą zmierzały do wspierania dalszych działań mających na celu rozwój obszarów wiejskich województwa opolskiego w tym przede wszystkim zależnych od rybactwa.

482A99035 482A02934
482A02741 482A99756