Informujemy  iż w wyniku przeprowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontroli  naboru nr LGR-Op/WK/02/2013 w ramach "Wzmocnienia konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa" dla sektora społeczno - gospodarczego zmieniła się ostateczna lista rankigowa projektów wybranych do dofinansowania w ramach tego naboru. WIĘCEJ