W dniu 09 lipca 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna", podsumowujące 2020 rok. 

Podczas spotkania:

- dokonano podsumowania 2020 roku,

- przedstawiono sprawozdanie Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, 

- zatwierdzono dokumenty finansowe za 2020 roku, 

- udzielono absolutorium Zarządowi RLGD,

- dokonano zmian w składzie Rady RLGD. 

Spotkanie przebiegło w sympatycznej atmosferze. Zarząd otrzymał duże brawa i podziękowania za sprawne funkcjonowanie Stowarzyszenia. W ramach uznania pracy Zarządu, zawnioskowano o udzielenie nagrody finansowej dla członków Zarządu i pracowników Biura, co zostało przyjęte większością głosów. 

Omówiono także plany na bieżący rok, a także podsumowano stan prac nad przyszłym okresem finansowania. 

Dziękujemy Polskiemu Związkowi Łowieckiemu w Opolu za użyczenie sali konferencyjnej. 

Walne Zebranie Członków 09.07.2021Walne Zebranie Członków 09.07.2021Walne Zebranie Członków 09.07.2021Walne Zebranie Członków 09.07.2021Walne Zebranie Członków 09.07.2021Walne Zebranie Członków 09.07.2021Walne Zebranie Członków 09.07.2021Walne Zebranie Członków 09.07.2021Walne Zebranie Członków 09.07.2021Walne Zebranie Członków 09.07.2021

Więcej zdjęć: TUTAJ