fot.Janusz Preuhs

RLGD

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej IRS (TUTAJ), umieszczone są do pobrania druki kwestionariuszy statystycznych RRW-22 i RRW-23 z danymi za 2017 rok. Terminowe złożenie sprawozdania jest ustawowym obowiązkiem  każdego podmiotu akwakultury (RRW-22), a także uprawnionych do rybactwa prowadzących działalność w publicznych śródlądowych wodach płynących (RRW-23). Ostateczny termin złożenia kwestionariusza RRW-22 to 15 marca 2018 roku, natomiast RRW-23 to 31 maja 2018 roku.