trzy loga UE RLGD

Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" informuje, że w dniach 16 do 27 stycznia 2023 roku będzie przeprowadzała nabory wniosków w ramach realizacji lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. 

Nabory będą przeprowadzone na niżej wymienione PRZEDSIĘWZIĘCIA.

Ogłoszenia o naborach, z opisem warunków wsparcia oraz szczegółami danego naboru znajdują się przy poszczególnych Przedsięwzięciach.

UWAGA!!! Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie: 

Wniosek o płatność składa się w terminie określonym w umowie, z tym, że koszty kwalifikowalne beneficjent może ponosić nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

Zachęcamy także do bezpłatnych konsultacji z pracownikami biura: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.tel. 535 797 544 oraz 535 380 010.

Konsultacja wniosków prowadzona będzie do dn. 25 stycznia 2023 r. 

Lp.

Numer naboru

Numer Przedsię-wzięcia

Nazwa Przedsięwzięcia

Kwota naboru

1.

1/2023

1.1.2

Wyposażenie obiektów, służących gospodarce rybackiej oraz do chowu i hodowli ryb w sprzęt, urządzenia i/lub innowacyjną technologię na obszarze RLGD

200.000,00

2.

2/2023

2.1.1

Przywracanie, zabezpieczanie lub odtwarzanie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa lub pierwotnego  stanu środowiska obszarów rybackich RLGD oraz rewitalizacja terenów przyległych do cieków i akwenów

130.000,00

3

3/2023

2.2.1

Budowa, rozbudowa, przebudowa i adaptacja obiektów wraz z ich wyposażeniem związanych z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką

201 948,00

4

4/2023

2.3.1

Budowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i odpoczynkowej wokół zbiorników wodnych oraz wzdłuż rzek

498 840,00

5

5/2023

2.3.2

Rozwój oferty sektora rybackiego związanych z usługami turystycznymi i okołoturystycznymi

200.000,00

6/2023

2.4.2

Działania społeczne promujące specyfikę obszaru

40.000,00

Harmonogram naborów na wszystkie przedsięwzięcia znajduje się TUTAJ.