RLGDSzanowni Członkowie Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna"!

Zapraszamy na Walne Zebranie Członków, w dniu 12 kwietnia 2019 roku, na godzinę 8:45 (I termin). Spotkanie odbędzie się w Nadleśnictwie Opole, ul. Groszowicka 10 w Opolu. W programie m.in. zatwierdzenie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zmiana Statutu RLGD oraz zmiana w składzie Rady RLGD. 

 

Porządek obrad pdf

Aktualizacja LSR - z zaznaczonymi zmianami pdf

Tekst jednolity LSR pdf

Statut z wprowadzonymi zmianami pdf