Logo PO RybactwoInformujemy, że w dniu 12 lipca 2018 r. w Popielowie (godz. 8:00,  Urząd Gminy w Popielowie) odbędzie się posiedzenie członków Rady Rybackiej Lokalnej Grupy Działania "Opolszczyzna". Na posiedzeniu rozpatrywana będzie zasadność złożonych  protestów dotyczących przeprowadzonej w dn. 20 czerwca 2018r. oceny czterech wniosków o dofinansowanie.

 Podczas posiedzenia rozpatrywane będą następujące protesty:

- Protest Gminy Tułowice (złożony w biurze RLGD w dn. 04.07.2018) dot. projektu pt. „Adaptacja i wyposażenie kuchni Sali widowiskowej w Tułowicach w celu organizowania wydarzeń kulturalno – kulinarnych promujących tradycję i kulturę rybacką” – nr wniosku : 14/2018-2.2.1-5 (protest dotyczy oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Rozwoju - operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów koniecznej do jej wyboru),

- Protest Gminy Świerczów (protest złożony w  biurze w dn. 05.07.2018) dot. projektu pt. „Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce” – nr wniosku : 14/2018-2.2.1-2 (protest dotyczy oceny operacji według Lokalnych Kryteriów Rozwoju - operacja nie uzyskała minimalnej liczby punktów koniecznej do jej wyboru),

-   Protest Stowarzyszenia Właścicieli Domków i Ośrodków Wypoczynkowych „TURAWA” (skan protestu wysłany w wersji elektronicznej (mailowej) w dn. 5 lipca 2018 r. o godz. 18:12, zarejestrowany w RLGD w dn. 6 lipca 2018) dot. projektu pt. „Rozwój infrastruktury turystycznej wokół Jeziora Turawskiego wraz z budową ścieżki dydaktycznej” – nr wniosku : 15/2018-2.3.1-1 (protest dotyczy oceny zgodności operacji  z Lokalną Strategią Rozwoju).

-   Protest Stowarzyszenia Właścicieli Domków i Ośrodków Wypoczynkowych „TURAWA” (skan protestu wysłany w wersji elektronicznej (mailowej) w dn. 5 lipca 2018 r. o godz. 18:12, zarejestrowany w RLGD w dn. 6 lipca 2018) dot. projektu pt.  „Opolski szlak kultury i tradycji rybackiej” – nr wniosku: 16/2018-2.4.1-1 (protest dotyczy oceny zgodności operacji  z Lokalną Strategią Rozwoju). 

 

Planowany Porządek Obrad znajduje się TUTAJ