slajd1

W dniach 9-10 kwietnia 2018r. na terenie Hotelu Bajka w Grodźcu (gm. Ozimek) odbyło się szkolenie pt. „Wzorcowe gospodarstwo rybackie” adresowane głównie do przedstawicieli branży rybackiej z terenów lokalnych grup rybackich zrzeszonych w tzw. Sieci Południowej.

Organizatorem szkolenia była Rybacka Lokalna Grupa Działania „Opolszczyzna”, a samo szkolenie stanowiło element realizowanego właśnie projektu współpracy pt. „Wsparcie aktywności i kompetencji mieszkańców śródlądowych obszarów rybackich” finansowanego ze środków Priorytetu 4. PO „Rybactwo i Morze”.

 

Zasadniczym celem tego projektu jest nawiązanie współpracy międzyregionalnej służącej zwiększeniu aktywności i kompetencji mieszkańców, w szczególności branży rybackiej, poprzez udział przedstawicieli LGD w szkoleniach i wyjazdach studyjnych.

W szkoleniu w Grodźcu uczestniczyło łącznie 65 osób z następujących grup rybackich: RLGD „Opolszczyzna”, Partnerstwo dla Doliny Baryczy, Stowarzyszenie Dolina Karpia, LGR Puszczy Sandomierskiej, LGR Bielska Kraina, RLGD Roztocze, RLGD „Z Ikrą”, RLGD Jurajska Ryba oraz Świętokrzyska RLGD.

Podczas szkolenia poruszano takie tematy jak: przetwórstwo lokalne w praktyce (wykładowca – lek. wet. Andrzej Szpulak), innowacja w gospodarstwie rybackim, w tym możliwość wykorzystania odnawialnych źródeł energii wykładowca – Ziemowit Pirtań), analiza najnowszych przepisów z zakresu weterynarii oraz dokumentacja w gospodarstwie rybackim (wykładowca – lek. wet. Izabela Handwerker), analiza przepisów prawa wodnego w prowadzeniu gospodarstwa rybackiego (wykładowca - dr inż. Anna Wiśniewska).

Materiały ze szkolenia dostępne są poniżej:

- Prezentacja lek. wet. Andrzeja Szpulaka – Przetwórstwo lokalne

- Prezentacja lek. wet. Izabeli Handwerker - Przepisy z zakresu weterynarii

- Prezentacja p. Ziemowita Pirtania – Innowacja w gospodarstwie rybackim

- Prezentacja p. Ziemowita Pirtania – Odnawialne źródła energii

- Prezentacja dr inż. Anny Wiśniewskiej – Prawo wodne

P4090003

P4090005

P4090007

P4090011

P4090023

P4090040

P4090043

P4100045