Fot.Janusz Preuhs

RLGDSzanowni Członkowie Stowarzyszenia Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna"!

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszamy na posiedzenie Walnego Zebrania Członków zaplanowanego w dniu 10 maja 2017, na godzinę 9:00 w Nadleśnictwie Opole (Groszowicka 10, 45-517 Opole).

 

Podczas spotkania będą podejmowane m.in. następujące decyzje:

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2016 - bilans zostanie udostępniony w Biurze RLGD zainteresowanym Członkom w terminie 4 dni przed WZC. Obecnie jest w fazie końcowej jego sporządzenia. 

- udzielenie absolutorium Zarządowi za rok 2016

- przyjęcie zmian Statutu RLGD. Zmiany dotyczą wprowadzenia możliwości otrzymywania diety przez Członków Organów RLGD (obecnie widnieje zapis, że jedynie członkowie Władz - tj. Zarząd mogą otrzymywać dietę). Dodatkowo skrócono termin na powołanie drugiego terminu posiedzenia WZC, w przypadku braku quorum w pierwszym terminie (obecnie jest to 30 minut, zmieniamy na 15 minut).

- przyjęcie zmian LSR. O procesie zmian LSR trwającym od grudnia 2016 roku informowaliśmy na bieżąco. Zmiany dotyczą głównie dopasowania zapisów do Rozporządzenia regulującego Priorytet 4 (które weszło w życie po zatwierdzeniu LSR), jak też ujednolicenia i uproszenia zapisów. Informacja na temat procesu zmiany LSR oraz tekst LSR z zaznaczonymi zmianami znajduje się TUTAJ. W załączeniu przekazujemy tekst jednolity LSR. 

- zatwierdzenie Regulaminu Rady RLGD oraz Regulaminu Oceny i Wyboru Operacji w ramach LSR. Po analizie dotychczasowych zapisów Regulaminów oraz po konsultacjach z Urzędem Marszałkowskim Województwa Opolskiego, stworzyliśmy nowe dokumenty, tak aby był one czytelne i przejrzyste. Zmienione Regulaminy, załączone poniżej zostały zaakceptowane przez Urząd Marszłkowski Województwa Opolskiego.

- zatwierdzenie Regulaminu Świadczeń dla osób pełniących funkcje we władzach i organach RLGD. W związku z opublikowaniem we wrześniu 2016 Rozporządzenia dot. Priorytetu 4. zaistniała konieczność zmiany wysokości diet dla Członków Rady, gdyż zgodnie z zapisami Rozporządzenia, maksymalna wysokość diety dla Członków Rady wynosi 200,-zł za każdy dzień posiedzenia. 

- uzupełnienie składu Rady o dwie dodatkowe osoby. Dokonaliśmy analizy obecnego składu Rady pod kątem wymaganych przepisami parytetów każdej z grupy interesów. W celu zminimalizowania ryzyka przekroczenia partytetów podczas podejmowania decyzji, należy uzupełnić skład Rady o dwie osoby. Propozycje osób oraz ich wybór zostanie ostatecznie ustalony na spotkaniu. 

W załączeniu przekazujemy szczegółowy Program Posiedzenia, propozycje podejmowanych uchwał oraz treści zmienianych dokumentów. 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w WZC pod nr telefonu: 535 380 010 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


 

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW

PROPOZYCJA UCHWAŁ

STATUT po zmianach

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU RLGD - tekst jednolity

REGULAMIN RADY po zmianach

REGULAMIN OCENY I WYBORU OPERACJI Z LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU, po zmianach

REGULAMIN ŚWIADCZEŃ po zmianach