Drukuj

 

Lokalna Grupa Rybacka "Opolszczyzna", Ośrodek Kultury w Niemodlinie oraz Agencja Rynku Rolnego zapraszają do uczestnictwa w Polsko-Czeskim Konkursie Kulinarnym organizowanym w ramach "Karpika".

 

 

 

Regulamin

Polsko-Czeskiego Konkursu Kulinarnego na Potrawę z Ryb 2014

Ośrodek Kultury w Niemodlinie, Agencja Rynku Rolnego oraz Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna” zapraszają do wzięcia udziału w Polsko –Czeskim Konkursie Kulinarnym na Potrawę z Ryb.

1. Cele i zadania konkursu

Propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycyjnych potrawach z ryb w Polsce i Czechach.

2. Warunki uczestnictwa

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest telefoniczne zgłoszenie udziału (podanie imienia i nazwiska, nazwy firmy, adresu i numeru telefonu) do 30 października (nr tel. 77 460 60 96) oraz dostarczenie jednej potrawy z ryb (z podaniem nazwy potrawy) w dniu 8 listopada 2014 roku do godz. 16.00 do Ośrodka Kultury w Niemodlinie, ul. Reja 1, 49-100 Niemodlin.

3. Ocena

Oceny dokona jury powołane przez organizatora konkursu.

 
4. Kryteria oceny

Oryginalność, smak potrawy, związek z danym regionem, estetyka.

  
5. Nagrody

Organizatorzy ufundują atrakcyjne nagrody rzeczowe, które zostaną wręczone w dniu 8 listopada br. po ogłoszeniu wyników konkursu.