24 marca 2023r. w Hotelu Bajka w Grodźcu odbyło się spotkanie z przedstawicielami sektora rybackiego z terenu Opolszczyzny.

Podczas spotkania dokonano podsumowania wdrażania Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze w zakresie:

- lokalnym – prezentację dokonań naszego Stowarzyszenia w ciągu ostatnich 6ciu lat przedstawiała Dyrektor Biura – Pani Aleksandra Czerkawska,

- regionalnym - podsumowania dokonał dyrektor Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR Pan Wojciech Komarzyński oraz Jolanta Bińczycka - z Biura Wsparcia Inwestycyjnego ARiMR,

- krajowym - dobre praktyki oraz statystyki przedstawili Bartłomiej Kandziak - dyrektor oraz Naczelnik Tomasz Mizak z Departamenu Wsparcia Rybactwa ARiMR.

Spotkanie zakończono dyskusją moderowaną przez naszego Prezesa Pana Jakuba Roszuka na temat problemów, potrzeb i pomysłów dotyczących rozwoju sektora rybackiego - zwłaszcza w świetle nowego okresu finansowania. W ramach konsultacji nad nową strategią dla obszaru objętego działaniem naszego Stowarzyszenia, uczestnicy wypełnili ankietę badającą potrzeby sektora rybackiego.

Dziękujemy wszystkim za przybycie i aktywne uczestnictwo!