RLGDInformujemy, że w dniu 3 marca 2023 r. Rada RLGD "Opolszczyzna" na posiedzeniu w formie online,  dokonała oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonych Naborów od 1/2023 do 6/2023. 

Dokumenty z przeprowadzonej oceny wraz z wnioskami operacji wybranych do dofinansowania zostaną niezwłocznie  przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 


Wyniki oceny wniosków w poszczególnych Naborach:

Nabór 1/2023 - Przedsięwzięcie 1.1.2 

Nabór 2/2023- Przedsięwzięcie 2.1.1

Nabór 3/2023 - Przedsięwzięcie 2.2.1

Nabór 4/2023 - Przedsięwzięcie 2.3.1

Nabór 5/2023 - Przedsięwzięcie 2.3.2

Nabór 6/2023 - Przedsięwzięcie 2.4.2

 

 

 

 

 

trzy loga UE RLGD