W imieniu Gminy Murów jako organizatora IX Wojewódzkiego Biegu Przełajowego o Puchar Borsuka, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w biegu popularyzującym zdrowy tryb życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach biegu przeprowadzona będzie również kampania informacyjna odnosząca się do gatunku borsuka europejskiego (łac. Meles Meles).
Bieg zorganizowany zostanie na terenie zabytkowej Huty Żelaza w Zagwiździu oraz leśno-polnych ścieżkach Stobrawskiego Parku Krajobrazowego.
Termin: sobota, 10 września 2022 r.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.murow.pl w zakładce bieg borsuka.

Impreza odbywa się w ramach projektu pn.: „Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gierałcicach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno - promocyjne; wraz z zadaniem nr 7 Gminy Murów pt.: „Organizacja kampanii promujących gatunek Meles meles z Czerwoną Listą Gatunków Zagrożonych – The IUCN Red List of Threatened Species na terenie Województwa Opolskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa V Ochrona środowiska, dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 5.1 - ochrona różnorodności biologicznej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.