RLGDSzanowni Członkowie Stowarzyszenia RLGD "Opolszczyzna"!

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszamy na sprawozdawcze posiedzenie Walnego Zebrania Członków  w dniu 20 czerwca 2022 r., na godzinę 9:00 (I termin), 9:15 (II termin) w siedzibie Nadleśnictwa Opole, ul. Groszowicka 10 Opole. 

Podczas spotkania zaplanowane jest m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2021, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2021.

Po Walnym Zebraniu Członków, przedstawicieli sektora rybackiego zapraszamy na branżowe spotkanie rybackie, na godzinę 11:00. W programie między innymi dyskusja z przedstawicielem Wód Polskich - Prezesem Januszem Wroną.  

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD