Informujemy, że w dniu 17 marca 2022r., o godz. 8:15 w formie on-line odbędzie się posiedzenie Rady RLGD "Opolszczyzna", której przedmiotem będzie rozpatrzenie protestu złożonego przez Gminę Ozimek ws. oceny operacji pt. " Adaptacja tarasu Domu Kultury na cele związane z promocją, edukacją, tradycją i kulturą rybacką"  dokonanej w dn. 23 lutego 2022r. 

Wniosek został złożony o dofinansowanie w ramach naboru nr 4/2022.

Protest dotyczy dokonanej oceny operacji  według kryteriów oceny i wyboru operacji, w wyniku której operacja nie uzyskała minimalnej, koniecznej do wyboru liczby punktów.