RLGDInformujemy, że w dniu 23 lutego 2022 r. Rada RLGD "Opolszczyzna" na posiedzeniu w formie online,  dokonała oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonych Naborów od 1/2022 do 6/2022. 

Dokumenty z przeprowadzonej oceny wraz z wnioskami operacji wybranych do dofinansowania zostaną niezwłocznie  przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 


Wyniki oceny wniosków w poszczególnych Naborach:

Nabór 1/2022 - Przedsięwzięcie 1.1.2 - brak wniosków

Nabór 2/2022- Przedsięwzięcie 1.2.3

Nabór 3/2022 - Przedsięwzięcie 2.1.1

Nabór 4/2022 - Przedsięwzięcie 2.2.1

Nabór 5/2022 - Przedsięwzięcie 2.3.1

Nabór 6/2022 - Przedsięwzięcie 2.3.2

 

 

trzy loga UE RLGD