Informujemy, że w dniu 23 lutego 2022r., od godz. 9:00 w formule on - line odbywać się będzie posiedzenie członków Rady RLGD "Opolszczyzna". Podczas posiedzenia oceniane będą wnioski złożone w ramach sześciu naborów (numery naborów od 1/2022 do 6/2022) przeprowadzonych w RLGD "Opolszczyzna" w dniach 10-22 lutego 2022 r. 

PORZĄDEK OBRAD