Drukuj

RLGDSzanowni Członkowie Stowarzyszenia RLGD "Opolszczyzna"!

W imieniu Zarządu serdecznie zapraszamy na sprawozdawcze posiedzenie Walnego Zebrania Członków  w dniu 09 lipca 2021r., na godzinę 9:00 (I termin), 9:15 (II termin) w siedzibie Okręgu Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu, ul. Strzelecka 80, Opole. 

 

Podczas spotkania zaplanowane jest m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego stowarzyszenia za rok 2020, zatwierdzenie sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2020, a także zmiana osobowa w składzie Rady RLGD Opolszczyzna. 

PLANOWANY PORZĄDEK OBRAD