RLGDInformujemy, że w dniu 31maja 2021 r. Rada RLGD "Opolszczyzna" na posiedzeniu w formie online,  dokonała oceny wszystkich wniosków złożonych w ramach przeprowadzonych Naborów od 1/2021 do 6/2021. 

Dokumenty z przeprowadzonej oceny wraz z wnioskami operacji wybranych do dofinansowania zostaną niezwłocznie  przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA 


Wyniki oceny wniosków w poszczególnych Naborach:

Nabór 1/2021 - Przedsięwzięcie 1.1.1 

Nabór 2/2021 - Przedsięwzięcie 1.1.2

Nabór 3/2021 - Przedsięwzięcie 1.2.2

Nabór 4/2021 - Przedsięwzięcie 1.2.3

Nabór 5/2021 - Przedsięwzięcie 2.3.2 - brak wniosków 

Nabór 6/2021 - Przedsięwzięcie 2.4.3

 

 

  

trzy loga UE RLGD