Drukuj

Logo PO Rybactwo Informujemy, że w związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020. 

Zaktualizowana Księga będzie obowiązywać od dnia 1 stycznia 2021r.

KSIĘGA WIZUALIZACJI ZNAKU PO RYBY 2014-2020

Bezpośredni link do dokumentu na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-po-ryby-2014-2020