Logo PO RybactwoInformujemy, że  Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wydał komunikat o zawieszeniu sankcjonowania naruszeń wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” w okresie trwania epidemii koronowirusa COVID-19.

Podjęto decyzję, aby wszystkie zamówienia przeprowadzone w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. nie podlegały sankcjom w przypadku wystąpienia naruszeń  wynikających z Zasad konkurencyjnego wyboru wykonawców...

Instytucja Pośrednicząca ma jednak prawo zażądać od Beneficjenta wyjaśnień potwierdzających, że z powodu COVID-19 zamówienie nie mogło zostać przeprowadzone zgodnie z Zasadami...lub ich pełne stosowanie spowodowałoby istotne opóźnienia w realizacji operacji, które mogłyby wpłynąć na prawidłową jej realizację. 

Pełna informacja znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .