70438075 2301882659866502 8393139667238649856 nJuż coroczną tradycją stała się organizowana przez Rybacką Lokalną Grupę Działania „Opolszczyzna” Jesienna Konferencje Rybacka poświęcona tematyce i działalności rybackiej. Tegoroczna edycja konferencji odbyła się 18 września 2019r. w Ośrodku Kultury w Niemodlinie, rozpoczynając tym samym obchody Święta Karpia w regionie.

Początkową tematyką poruszaną podczas spotkania była kwestia stanu wdrażania PO Rybactwo i Morze w skali kraju i województwa Opolskiego. Wśród prelegentów znalazł się Pan Stanisław Rakoczy – Członek Zarządu Województwa Opolskiego, Pani Iwona Perzyna – Wójcik – Naczelnik Wydziału Wdrożeń w Departamencie Rybołówstwa w Ministerstwie  Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Pani Jolanta Bińczycka – Naczelnik Wydziały ds. Wdrożeń w Biurze Wsparcia Inwestycyjnego w Opolskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 

Dr inż. Andrzej Lirski z Instytutu Rybactwa Śródlądowego z Olsztyna przedstawił najnowszą charakterystykę rynku sprzedaży karpia w Polsce i Województwie Opolskim, natomiast lek. wet. Andrzej Szpulak omówił formy sprzedaży ryb w ramach sprzedaży bezpośredniej. Pani Lidia Jażdżewska podzieliła się doświadczeniami swojej rodziny w prowadzeniu prywatnego gospodarstwa rybackiego Raftowicz, a zwłaszcza dywersyfikacji działalności tego gospodarstwa w Rudzie Żmigrodzkiej. Konferencję zakończyła prelekcja specjalisty ds. chorób ryb  z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu - dr Wiktora Niemczuka nt. wpływu środowiska na zdrowie ryb.

 

Konferencja została dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego z PO Rybactwo i Morze.

Dzięki wsparciu ze strony Satostwa Powiatowego w Opolu, uczestnicy konferencji otrzymali natomiast kalendarze ścienne na 2020r.

 

MATERIAŁY Z KONFERENCJI:

- Stan wdrożenia Priorytetu 4 Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej PO Rybactwo i Morze

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze w woj. opolskim

- Rynek sprzedaży karpia

- Formy sprzedaży ryb – sprzedaż bezpośrednia w różnych wymiarach

- Dywersyfikacja działalności rybackiej na przykładzie Gospodarstwa Rybackiego Ruda Żmigrodzka J.K. Raftowicz

- Środowisko a zdrowie ryb

70438075 2301882659866502 8393139667238649856 n

70247830 2301883293199772 7249011231997034496 n

70248886 2301882666533168 403542637367263232 n

70335764 2301882753199826 6384765337031671808 n

70350079 2302023009852467 6723859855523708928 n

70780777 2301882999866468 8937413440704610304 n

70903089 2301960846525350 3920298323604406272 n

70987800 2301882756533159 9049700193812873216 n